11/03/2010

A chur chun cinn  úsáid na Gaeilge

i Átha Cliath Theas

Spriocanna

  • Tuiscint a cothú i measc lucht gno agus an pobail ar na buntáistí gnó agus cultúrtha le húsáid na Gaeilge gach aon lá.

 

  • Próiseas éifeataach ó thaobh ama agus costas a fhorbairt do ghnóthái agus grúpaí ar mhaith leo a bheoith páirteach sa tionscnamh nua seo.

 

  • Feachtas le tuiscint níos fearr i dtaobh úsáid agus tairbhe na GAeilge a fhorbairt.

 

  • Go mbeidh dhá theanga sofheicthe tríd an chontae i measc lucht gnó.