11/03/2010

A chur chun cinn  úsáid na Gaeilge

i Átha Cliath Theas

Comharthaíocht

Is bealach iontach í an chomharthaíocht le híomhá dhátheangach a thabhairt do do ghnó. Tá tionchar láithreach agus éifeachtach ag comharthaí dhátheangacha ar an gcustaiméir, fiú roimh a thagann siad isteach sa ghnó.

Fion.jpg


Agus tú ag déanamh cinneadh maidir le cé mhéid Gaeilge a úsáid ar do chuid comharthaí, agus cé chomh dhátheangach is a d'fhéadfadh do ghnó a bheith, cuimhnigh go bhfuil gach cás difriúil. Tá treoracha ginearálta ann, ach caithfear rudaí éagsúla a chur san áireamh. Mar shampla beidh gá le soiléireacht níos mó nuair atá go leor comharthaí casta in aice a chéile, agus beidh comharthaí eile le brandáil agus lógó agus gan mórán eile.

 Seiko.jpg


De ghnáth, is treoir mhaith í go mbeidh an dá theanga ar chomh-shoiléireacht  agus comh-mhéid. De ghnáth nuair atá duine ag léamh comhartha dhátheangach, léann siad an teanga a thuigeann siad ar dtús, agus mar sin má tá dearadh ceart déanta ar chomharthaí dhátheangacha, ní ceart go gcuirfidh sé isteach ar theachtaireacht an chomhartha. Má tá fonts difriúla á n-úsáid chun idirdhealú a dhéanamh idir teangacha, déan cinnte go bhfuil na fonts chomh héasca le léamh lena chéile – ionas nach mbeidh teanga amháin níos deacra a léamh. Freisin, má tá dathanna éagsúla á n-úsáid don dá theanga, déan cinnte go bhfuil siad ar chomhchéim ó thaobh léitheoireachta de.