11/03/2010

A chur chun cinn  úsáid na Gaeilge

i Átha Cliath Theas

Cumarsáid Scríofa

Tá go leor bealaí ann ina dtig leat úsáid na Gaeilge a mhéadú ar an láthair oibre. D’fhéadfaí comharthaíocht tharraingteach fheiceálach i nGaeilge, chomh maith le fógraí poiblí agus cumarsáid scríofa eile, a úsáid ar mhaithe leis an teanga a neartú sna réimsí seo a leanas:

Brian_GING.jpg


•    Ainm agus seoladh an chomhlachta
•    Stáiseanóireacht agus seicleabhair
•    Comharthaí laistigh agus lasmuigh
•    Comhfhreagras an chomhlachta
•    Fógraíocht ar fheithiclí
•    Agallaimh inmheánacha
•    Bróisiúir agus ábhar bolscaireachta
•    Fógraíocht sna nuachtáin agus ar na meáin
•    Suíomh gréasáin