11/03/2010

A chur chun cinn  úsáid na Gaeilge

i Átha Cliath Theas

Plean - Comhairle

Séard atá i gceist leis an gcuid seo nó spreagadh a thabhairt do chomhlachtaí agus eagraíochtaí faoin mbealach le gnó dhátheangach a bheith acu, nó roinnt Gaeilge a fhí isteach ina ngnó laethúil. Ní chiallaíonn sé má bhaineann tú úsáid as an nGaeilge i do ghnó go bhfuil tú in ann an gnó a reachtáil trí Ghaeilge, agus ní cheapann Gaeilgeoirí sin fút ach oiread. Baintear úsáid as an nGaeilge sa ghnó mar uirlis mhargaíochta de ghnáth.

Tá céimeanna ginearálta ann mar threoir do chomhlachtaí ach tá ‘Gaeilge i nGnó’ sásta comhairle a chur ar fáil d’aon chomhlacht nó eagraíocht maidir leis an gcur chuige is feiliúnaí dá gcás ar leith.


Céim 1 – Plean

Níor cheart d’aon chomhlacht athrú a dhéanamh chuig an dátheangachas thar oíche is cuma céard iad na hacmhainní atá acu. Tá sé i bhfad níos éifeachtaí roinnt Gaeilge a fhí isteach i do ghnó diaidh ar ndiaidh thar tréimhse ama socraithe agus aidhmeanna a bheith leagtha amach ón tús. Is féidir le ‘Gaeilge i nGnó’ cabhrú leat an plean seo a chruthú. Féach Seirbhís ‘Gaeilge sa Ghnó’.


Céim 2 – Tosaigh leis na rudaí beaga


Molann muid do chomhlacht réimse amháin a roghnú ar dtús chun roinnt Gaeilge a fhí isteach ann agus dátheangachas an chomhlachta a fhorbairt as sin. D’fhéadfadh comhlacht leagan dhátheangach a roghnú dá stáiseanóireacht, mar shampla, agus sin a úsáid nuair atá stáiseanóireacht nua á dhéanamh acu.
•    ‘Dea-mhéin’ a bheith scríofa ar do chuid nótaí dea-mhéine – tuigfidh daoine céard is ciall leis na focail ón gcomhthéacs!
•    Bain úsáid as leagan Gaeilge do bhaile/chathair ar do chuid stáiseanóireachta – tuigeann daoine gur ‘South Dublin County’ an chiall atá le Átha Cliath Theas.
•    Spreag an fhoireann le ‘slán’ a úsáid ar an bhfón – bíonn seo thar a bheith éifeachtach!


Céim 3 – Bí le feiceáil agus creidfear tú!

Léiríonn comharthaíocht, bíodh sé lasmuigh nó laistigh, branda, eiteas, agus nádúr an chomhlachta. De ghnáth bíonn sé mar an chéad pointe teagmhála feiceálach – is páirt mhór í san earnáil mhiondíola chun custaiméirí a mhealladh isteach sa ghnó. Ní gá go gcuirfeadh comharthaíocht dhátheangach as don bhranda nó don logo. Leis an bhfírinne a rá déanann sé an chomharthaíocht difriúil agus níos spéisiúla.
•    Smaoinigh ar ‘Átha Cliath Theas’ a úsáid in áit ‘South Dublin County’ ar thaobh an chomhartha.
•    Bíodh roinnt comharthaí dhátheangacha laistigh agat (priontáilte sa ghnó) – mar shampla Coinnigh an limistéar seo glan /Keep this area clear.
•    Tá tuilleadh moltaí le fáil ar an leathanach Comharthaíocht


Céim 4:  Breise Breise

Breathnóidh muid anois ar do chuid ábhar margaíochta breise.  Séard atá i gceist anseo nó do chuid fógraíochta, bróisiúir, bileoga, cártaí tuairimí – go bunúsach aon rud a chuireann tú i gcló nó a bhaineann tú úsáid as chun do ghnó a chur chun cinn i measc do chuid cliaint idir chliaint reatha agus nua.  Iarr ar do dhearthóir nó do chlódóir, nuair atá tá athdhearadh nó athchló á dhéanamh ar ábhar, roinnt Gaeilge a chur san áireamh san ábhar.  Bain úsáid as cinnteidil dhátheangacha más rud é nach bhfuil mórán spáis agat.  D’fhéadfá b’fhéidir roinnt frásaí i nGaeilge a bheith san áireamh sa bhileog/bhróisiúr.  Dar ndóigh, d’fhéadfá smaoineamh faoin ábhar go léir a bheith dhátheangach!  Tá comhairle faoi leagan amach agus dearadh le fáil ag – ‘Comhairle do Dhearthóirí’
Áirítear le hábhar breise:
•    Doiciméid níos faide (mar shampla Tuarascáil Bhliantúil, Doiciméad Straitéise ‘srl)
•    Bileoga
•    Foirmeacha
•    Sonraisc, Billí & Foirmeacha Ordaithe
•    Ábhar Taispeántais
•    Pacaistiú
•    Ábhar Pointe Díolacháin
•    Fógraíochtaí Cló
•    Fógraíochtaí Raidió & Teilifíse


Céim 5: Suímh Idirlín Iontacha

Is geata an-tábhachtach atá i do shuíomh idirlín – agus is bealach iontach agus éasca é chun do chuid dhátheangachais a chur in iúl!  Molann muidne, is cuma an suíomh idirlín iomlán dhátheangach atá le bheith agat nó an Ghaeilge a bheith san áireamh le roinnt de do chuid cinnteidil agus téacs, go mbeadh an dá theanga le feiceáil ar mhórchuid na leathanach – sa chaoi go mbeidh an dátheangachas le mothú acu siúd atá á úsáid trí Bhéarla agus vice versa.Céim 6: An bhfuil Gaeilge agat?

Cuir é in iúl do do chuid custaiméirí má tá sé d’ádh agat cainteoirí Gaeilge a bheith ag obair i do ghnó!  Is acmhainn iontach í más rud é go bhfuil na cainteoirí Gaeilge i do ghnó ar a suaimhneas ag obair trí Ghaeilge (seiceáil sin leo ar dtús)!  Is maith le cainteoirí Gaeilge é, de ghnáth, más féidir leo a gcuid gnó a chur i gcrích trí mheán na Gaeilge, ach caithfidh fios a bheith acu cé aige/aici atá an Ghaeilge.  Tá gach comhlacht difriúil agus beidh a gcur chuige féin acu maidir leis an gceist seo ach d’fhéadfá pictiúr a bheith agat den bhall foirne le Gaeilge agus ‘Seirbhís i nGaeilge ar fáil’ scríofa taobh thíos de, nó b’fhéidir gur mhaith leat suaitheantas nó córas aitheantais éigin a bheith agat do chainteoirí Gaeilge.