11/03/2010

A chur chun cinn  úsáid na Gaeilge

i Átha Cliath Theas

Cumarsáid Labhartha

Is féidir leis an nGaeilge labhartha a bheith mar chuid lárnach de ghnáthchúrsaí cumarsáide an ionaid oibre ó lá go lá. Ba mhór an buntáiste duine ar leith a bheith agat atá ábalta agus toilteanach Gaeilge a labhairt le baill foirne agus le custaiméirí ag na pointí teagmhála.

 

Aran_Cisti.jpg
Is féidir úsáid a bhaint as an Ghaeilge sna réimsí tábhachtacha seo a leanas laistigh den chomhlacht:


•    Ag an deasc fáiltithe agus i measc lucht teagmhála an chomhlachta
•    Ar an teileafón
•    Ar urlár na monarchan agus san oifig
•    Ar an chóras idirchumarsáide inmheánach
•    Leis an phobal
•    Leis an Stáit agus le comhlachtaí eile
•    I bhfógraíocht agus i bpoiblíocht sna nuachtáin agus ar na meáin
•    Le linn ócáidí sóisialta

kitkat.jpg