11/03/2010

A chur chun cinn  úsáid na Gaeilge

i Átha Cliath Theas

Suirbhé

Léiríonn an tuairisc seo torthaí tionscnaimh taighde a cuireadh faoi lámh ag Muintir Chrónáin Teo agus Comhairle Contae Átha Cliath Theas ar ábhar úsáid agus aithne na Gaeilge idir ghnó agus phobal i gContae Bhaile Átha Cliath Theas. Ba é an príomhchuspóir a bhí againn ná sonraí a thabharfadh tacaíocht d’fhorbairt agus cur chun cinn níos mó na Gaeilge sa ghnó agus sna grúpaí pobal i gContae Bhaile Átha Cliath Theas a sholáthar.


B’iad seo a leanas cuspóirí an taighde ná:

 • Caighdeán na Gaeilge labhartha i measc daoine
 • Dearcadh ó thaobh úsáid na Gaeilge di
 • Limistéir ina spreagfadh úsáid na Gaeilge
 • Moltaí /Conclúidí a mheasúnú.

 

Taighde


Cheapadh ceistneoir sé cheist leis an gcuspóir na rudaí seo a leanas a fháil amach:
Próifíl an fhreagróir
Dearcadh an fhreagróir ó thaobh na Gaeilge dí

 • Cumas Ghaeilge labhartha an fhreagróir
 • Dearcadh maidir le húsáid na Gaeilge sa Ghnó agus sa Phobal
 • Réim agus limistéir úsáid na Gaeilge
 • Úsáid na Gaeilge agus braistint áite


D’iompar an fhoireann taighde 1010 agallamh aghaidh le haghaidh le freagróirí, fir, mná agus páistí ar fud Chontae Bhaile Átha Cliath ag ceithre ionad:
Lárionad Siopadóireachta Na Cearnóige, lárionad an Mhuillin, Cluain Dolcáin, Lárionad Ghleann na Lige agus Lárionad Leamhcáin.

 

TORTHAÍ TAIGHDE

Dearcadh ar thaobh na Gaeilge sa Ghnó agus sa Phobal

GingIrish_5__9.jpg

Cumas Labhairt na Gaeilge

GingIrish_5__9.jpg

 MOLTAÍ/CONCLÚIDÍ:

 • Tá sé an-shoiléir ó thorthaí an tsuirbhé go ginearálta gur mhaith le daoine níos mó Gaeilge a fheiceáil agus a chloisteáil in úsáid in eagraíochtaí ghnó agus phobail trí Chontae Bhaile Átha Cliath Theas.
 • Chuirfeadh an chuid is mó d’fhreagróirí fáilte roimh dheis úsáid níos mó a bhaint as an teanga labhartha ar leibhéal bunúsach sa ghnáthshaol trí deileáil le grúpaí éagsúla ghnó agus phobail.
 • Chuirfeadh úsáid níos leithne na Gaeilge sa ghnó agus sa phobal ar leibhéal áitiúla agus tríd an reigiúin ar fad feabhsú ar fhéiniúlacht Chontae Bhaile Átha Cliath Theas chomh maith le buntaístí ar an gContae.
 • Chuirfeadh daoine an-fháilte roimh dheiseanna úsáid na Gaeilge.
 • Caithfidh go mbeadh teacht níos fear ar an nGaeilge agus cúrsaí Ghaeilge i slí atá neamhfhoirmiúill (caiféanna agus spásanna poiblí) agus go mbeadh so-rochtaineacht tábhachtach do ghach ghrupa ó gach earnáil.
 • Forbrófar agus seolfar suíomh ghréasáin a thabharfaidh cur chun cinn agus tacaíocht den choincheap ‘Gaeilge i nGnó’ trí chabhair agus treoir a thabhairt d’eagraíochtaí phobail agus ghnó ar chonas an Ghaeilge a thabhairt isteach, a fhorbairt, a chur chun cinn agus a úsáid.

Chun an tuairisc iomlán a fheiceáil - Clic Anseo (PDF 1.2mb)